Ga door naar hoofdinhoud

The third generation of the Samsung Galaxy Note phablet series released September 25, 2013. Identifiable by the model number N9005.

248 Vragen Bekijk alle

Why my mobile is dieing?

My Note 3 hangs and get complete black screen sometime and show some wavy colourful lines on screen by itself??

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

It's probably an LCD damage. Go on Ifixit.com and follow their troubleshooting guide corresponding to your phone.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ali ahmed zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 59