Ga door naar hoofdinhoud

iPod Classic 6th Generation. Model A1238 / 80, 120, or 160 GB hard drive / black or silver metal front

903 Vragen Bekijk alle

unknown error occurred 1429

Heading text

unknown error occurred 1429

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

This is what Apple says to do for error 1429. Give that a try and see if it works.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

lob zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 6,249