Ga door naar hoofdinhoud

Electronic doll produced by Wicked Cool Toys in 2017. The bear is able to move its LED eyes and mouth to ‘read’ stories to children.

26 Vragen Bekijk alle

Where can I send teddy and grubby for repair

where can I send teddy and grubby for repair

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Hey I have a question how much is it roughly to fix a 1985 Teddy ruxpin

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try hitting the Contact Jill button on this site: https://www.etsy.com/shop/Toystoration?s...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tina D zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 2,305