Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Eighth generation of the Mazda Protege.

51 Vragen Bekijk alle

03 Mazda protege: My car will not start

When I try to start my car it doesn't want to start. It sounds like my starter is working. As if it's not getting any gas

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

https://www.youtube.com/watch?v=mDIlwbx0...

Could be your fuel pump. Watch that video on how to diagnose it.

If this answered your question, hit accept answer!

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lacie case zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 231