Ga door naar hoofdinhoud

no picture display but voice is clear running

why did no picture display lcd tv but voice is clear running

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Because onida 43inchs

lcd panel is damage

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

passnsebse zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 42

Altijd: 376