My touch screen is frozen

touch screen lights up but remains frozen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe