Ga door naar hoofdinhoud

The twelfth and final generation of the Cadillac Eldorado was introduced in 1992 as a two-door coupé.

29 Vragen Bekijk alle

How do you remove the strut

Front strut removal on a 99 eldarodo

I am replacing the front driver side strut and I don't want the conversion kit how do I remove the strut without cutting the electronic sensor

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The electronic sensor stays on the strut and a new one comes pre installed on your new strut. to disconnect this wire follow it backward up the strut and into the wheel well until you find the connector and disconnect it there. Hope this helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 4
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kara crawford zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 223