Ga door naar hoofdinhoud

The Palm Treo 600 was a smartphone developed by Handspring that includes a five-way navigation button.

1 Vragen Bekijk alle

do not succeded with the pen of inizializer treo 600

in the first time when i have to inizialize the screen with the pen . Treo 600 loop asking me "please in the center" and do not do nothing

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

loop asking me try the pen in the center and do not go out

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

leonardo righini zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 81