Missing apps on new iview 1070TPC

Missing apps on iview 1070TPC Gallery and File Manager

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe