Skip to main content

Model A1288 / 8, 16, or 32 GB capacity

585 Vragen Bekijk alle

How much is a logic Board

Need a logic board I believe for my ipod touch 2nd generation. Headphone jack doesnt work anymore. HOw much for a logic board

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Why not just replace the headphone jack?

Here's the part for $11 :http://www.buy.com/prod/new-headphone-au...

Here's how to do it: http://www.youtube.com/watch?v=nic7phJ8r...

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

johnnybap10 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 984