Display light is good bt not on light board problem plz solution

Display is good working condition andi light is good bt nt on display light boARD is problem plz solution.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe