Why is my phone screen white?

it lights up when powering on but it stays white.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe