speker is not working

My hp pavilion laptop speker is not working and hearing sound is very slow

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe