Ga door naar hoofdinhoud

Asus manufactured smartwatch released November 2015, identified by model number W1501Q.

11 Vragen Bekijk alle

Multiple watchs faces on screen

My screen shows greenish display and has multiple watch faces overlapped on it.I have done the factory reset, but no change. Any suggestions ?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Usually the LED screen have burned

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Gsb zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 198