Ga door naar hoofdinhoud

What is the latest MacOS for MacBook2,1 intel Core 2 Duo

Hellow genius, pls i would like to know the latest OS for MacBook Late 2006

a friend of mine just go one and wanted me to upgrade it with a Clean Install

Littel Info about it

MacBook with the Mac OS 10.4.11 (8S2167)

MacBook2,1 Intel Core 2 Duo

Memory 1GB

HDD 80GB

I would like to know the latest i can take..

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Latest version that can take is Lion, 10.7.5

source EveryMac

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

Commentaar:

appreciated !!!!

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Abdul Galib zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 638