Ga door naar hoofdinhoud

there is no picture or video just loud fan

Push power button, chime sounds, but there is no picture or video on the display

I did PRAM RESET by Shut down the computer Waited 5 second then press

Command, Option, P, and R. You will need to hold these keys down simultaneously

I can Hear The HD Is trying turn On with Loud fan noices ...what should i do next?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
2 opmerkingen

What happens when you connect to an external display?

door

how can can i connect xternal display ? do i special cable ?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Here is a link to Apples check out procedure. Hope it helps you.

http://support.apple.com/kb/TS2094

Was dit antwoord nuttig?

Score 3

1 Opmerking:

+ very nice link. also open it and check for corroded or swollen capacitors

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

lutaph zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 2,723