Latch and Closing Problems

IBook G4 wont close completely and sleep. Any help on latch or hinge needed.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12
Verspreid de kerstsfeer
Krijg 12€ korting op je aankoop van 50€ of meer met de code FIXMAS12

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I doubt that the latch is the problem. If the book won't close look for what's keeping it open.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

James Eby zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 615