Skip to main content

Latch and Closing Problems

IBook G4 wont close completely and sleep. Any help on latch or hinge needed.

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I doubt that the latch is the problem. If the book won't close look for what's keeping it open.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

James Eby zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 616