Ga door naar hoofdinhoud

An 8 inch Capacitive Dual Core Zeki Tablet with dual cameras. The model number for this device is TBQG884B .

11 Vragen Bekijk alle

Comes up preparing automatic repair

Shows two bars that look like batteries

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Want to know how to fix my tablet so I can use it. Haven't been able to get it open in over two weeks.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

want my tablet fixed

door

Voeg een opmerking toe

Want my tablrt fixed so I CAN USE IT.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

earwoodbetty72 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 87