camera shutter is broken

my shutter is broken on my camera. where can I get it fixed?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe