Ga door naar hoofdinhoud

Model number NX785QC8G, released in 2014. RK3188 Quad core ARM Cortex A9/1.6GHz Processor, 1GB DDR RAM.

96 Vragen Bekijk alle

How do I view my SD card available memory

I see my memory for my nextbook storage device but I need help seeing the availability of my SD expansion card. How do I do this.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

On Android you can check by going to

Settings --> Storage.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kevinchristine2010 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 107