My tablet is in saved mode

I can not get to the settings it was in when I receive it.

I

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe