Ga door naar hoofdinhoud

Released May 2004. Identified by model number T42 of the ThinkPad T40 series.

15 Vragen Bekijk alle

Can I retrieve default bios password

i removed back up battery to get rid of passwords now computor wont start get error message saying security tampered with, is there any thing i can do ?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Here is a link to the service manual for your computer. Download and there is a section on resetting passwords.

http://www-307.ibm.com/pc/support/site.w...

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

I find an article about how to reset BIOS password on Windows laptop, you can read it in http://www.recoverlostpassword.com/artic...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

brian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 13,116