Ga door naar hoofdinhoud

How do I hook up the keyboard to my iPad

Can't get keyboard to work with iPad.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Is it a bluetooth keyboard? - first remember that the keyboard needs to be turned on. You need to pair it using the pin number issued by the iPad when it recognises it...

You need to provide a bit more information about what you are trying to do and what error messages you are getting..

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

robingreen069 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 63