message on screen tablet pc keep moving forward

tablet wont turn on message on screen keep moving forward

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe