Light grey blank screen

When I switch on, everything looks fine...but when I swipe up to view my menuscreen,

I get a completely blank light grey screen

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe