Ga door naar hoofdinhoud

The Xbox One S, designed by Microsoft Corporation, was released on August 2016. The Xbox One S is a redesign of the Xbox One.

426 Vragen Bekijk alle

Xbox one S parts

Is ifixit planning on selling Xbox One S parts in the future?(the front panel wifi board) Or is there anywhere I can get one? Thanks!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I would assume that ifixit will be selling at least some of the parts for the Xbox One S in the future but there's no way to know when that will be. Unfortunately other than Ebay there really isn't anywhere selling any parts for these yet.

Was dit antwoord nuttig?

Score 4
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Shaun Lee zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 414