Ga door naar hoofdinhoud

Apple's mobile device operating system.

15 Vragen Bekijk alle

Icon for gmail download was deleted in error

Should I download app again for gmail emails

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

If you go into the iOS Apps application on your iPad you can re-download the older app you had from the Purchased listing at the bottom of the menu choice, then select 'Not on This iPad'

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Gwenda Elliston zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 63