monitor has trap 00000006 exception

How do I fix this? I really need help asap!!!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe