broke fasteners that hold down ribbon cable can they be replaced

broke fasteners that hold down ribbon cable can they be replaced

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen