Ga door naar hoofdinhoud

A Big Wheel is a type of tricycle, usually made of plastic, with an oversized front wheel, that rides very low to the ground.

11 Vragen Bekijk alle

How to take apart

How do u take the steering column off? We put it together and the instructions were very in helpful. So we put it together with out all the pieces attached and can't get it back off.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Here are the assembly instructions:

http://originalbigwheelparts.com/images/...

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

lovergirl4259 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 11

Altijd: 900