Ga door naar hoofdinhoud

Released in 2014, the Samsung WB350F has a 21x zoom and impressive wifi capabilities.

16 Vragen Bekijk alle

Why wont my lens open?

My camera was stepped on. Now the lens only opens some times, and does not open straight.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The plastic gears for the lens are damaged and probably nor repairable. Lens assembly replacement required. Quite expensive.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Luke's Bushcraft zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 184