Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung NX Mini is a mirrorless digital camera released in March 2014.

8 Vragen Bekijk alle

My camera wont focus

My camera is having trouble with auto focus. On auto I can hear it trying but the picture just get more blurred. On the smart settings I can get it to focus but it requires zooming in more than I would like.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

see if motor focus len is work free and correctly, if it have a slack in gear, possibly have to change th lens.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Shatia Thompson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 912