Ga door naar hoofdinhoud

Samsung Galaxy Star Pro Model Number S7262. Released in 2013 of October

7 Vragen Bekijk alle

Why name of my phone keeps blinking it does not star

help needed to repair my phone at home itself

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

phones operating system is crashed need to re-install it from samsung website or use odin

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

mirza wajahath ullah baig zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 78