How can I replace the headphone jack?

Headphone jack not working on KingPad tablet. Jack is not clogged.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe