Up grade how to

How can I up grade to 4.2.2 or later

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe