Battery change on Braven-1s

How do I change a battery on a Braven1s speaker

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe