Screen is green--how do I fix it?

My screen is green and even resetting did not change it back to normal viewing--help!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe