Ga door naar hoofdinhoud

The Luminox Modern Mariner series 6250, features a stainless steel case and a leather band. It has a unidirectional ratcheting bezel, a screw down crown, and is water resistant to 200 meters.

3 Vragen Bekijk alle

Why won't my watch keep time?

My watch will not keep time. I have changed the battery but the hands will still not move. Please help me!

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I would make sure that the crown in fully seated. If that does not work, try this site: Luminox Modern Mariner Troubleshooting

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jeff Tucker zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 19

Altijd: 1,465