will not open up pass the RCA screen

I've tried a factory reset but nothing works

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe