Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Repair guides and support for desktop PCs manufactured by Lenovo.

54 Vragen Bekijk alle

Operationing system installing on a new hard drive

I have installed a new hard drive in my Lenovo PC and it is blank without an operating system. I have another hard drive in a inclosure I can plug into the PC. Can I transfer the operating system information from the old hard drive to the new hard drive and if so, how do I go about it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Could you specify the operating system in question?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

The system is Windows 10. I was trying to make Windows 10 work when my HD went down.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

smithron4 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 67