battery level is changing?

changing of battery level from 0% to 90% something?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe