My touch screen is not workin how to fix?

My screen turns on but won't let me unlock it. It keeps gliching and not unlocking

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe