Ga door naar hoofdinhoud

10 inch digital photo frame that presents uploaded pictures via SD card and usb and plays music. Released 2014.

4 Vragen Bekijk alle

Why did my Aluratek stop turning on?

My photo frame randomly stopped turning on as of today? What could be the reason for this problem?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

The simplest way to fix this problem is to plug the cord into a different outlet. And if that doesn't work, replacing the cord and/or motherboard.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Chris Belair zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 7

Altijd: 742