Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Released February 2015. Model numbers XT1527, XT1514, XT1523, and XT1506.

52 Vragen Bekijk alle

some time not working touch screen

touch screen some time not working how solution

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

check the cable connector

->open casing with screw

->release the cable connector

->clean it

-.>maybe it just dirty

hope it can resolve your problem

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

some models can be corrected by pressing on the upper left corner of the screen and holding for 5 seconds.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jeyakumar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 2,077