Ga door naar hoofdinhoud

Device Page for VtechCS-6719-16

5 Vragen Bekijk alle

How do I open the phone without breaking it?

I feel like the phone is going to break, how do I open it without breaking it apart?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

After removing the screws, gently but firmly insert the Metal Spudger into the side of the phone and pry along the body until it comes loose.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Charles montes zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 9

Altijd: 102