Ga door naar hoofdinhoud

The HTC Radar 4G is a Windows 7.5 Mango smartphone with a 3.8 inch SLCD screen. Released September, 2011.

5 Vragen Bekijk alle

Screen broken on HTC Radar 4g

The display screen that my finger touches is extremely cracked and broken all over. I am not sure what to do or how to fix it.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

It sounds like you have a bad cracked screen! You can replace the screen with a new one by following this guide To Replace The Screen

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Brennan McCormick zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 111