makes a loud noise when I turn it on

when i turn it on it makes a loud noise

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe