Ga door naar hoofdinhoud

The G400s is a high performance corded mouse

6 Vragen Bekijk alle

Why does my mouse not move smoothly?

While moving the mouse around my desk it tends to stick or get stuck in some places.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Student Question

door

Voeg een opmerking toe

3 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Might be the place were you put your mouse is not good for moving the mouse properly so try to use your mouse with the mousepad or might be your mouse speed is slow from the mouse setting so just go ahead and speedup all the mouse setting.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

try https://www.macupdate.com/app/mac/34817/...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

There may be an issue with the mouse feet. Try replacing them according to this guide.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Max Evans zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 1,776