Ga door naar hoofdinhoud

The Sony SPP-A946 is a cordless telephone with an answering system.

8 Vragen Bekijk alle

How do I re-sync the handset with the base?

My phone is out of sync with the base and is not ringing when I get calls, how do I get my handset back in sync?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

If your handset is out of sync with the base, put the handset on the charger for 5 minutes to reset the security code.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Dylan Wengerd zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 99