Ga door naar hoofdinhoud

The Bop-It micro game is a handheld gaming device produced by Hasbro.

5 Vragen Bekijk alle

Is there an option to adjust the volume?

How do I change the volume so that it isn't so loud?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
1 Opmerking

It doesn’t adjust the volume on the Extreme. Does anyone know if it’s an option on the Extreme?

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Quiet, loud, and blasting are the three volume options. To toggle between options, twist the yellow lever.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Thank you very much I've been struggling until now I really appreciate he help

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jonathan Reasoner zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 21

Afgelopen 30 dagen: 74

Altijd: 20,038